kayıt

beden eğitimi ve spor bölümü

  1. 1
    pes olarak da bilinmez çünkü varlığı bilinmez/bilinmeyebilir. dersleri genelde eğitimde verilir (bkz: efa-35). eskiden lisans bölümünü içerirken şimdi sadece yüksek lisansa açıktır ve lisans öğrencileri için seçmeli ders sunar.